Stejně jako u jiných výrazů tohoto typu můžeme při psaní někdy zaváhat: Píše se zapomněl, nebo zapoměl?

Slovo zapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy zapomněl, nikoli zapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu zapomněla, zapomněli, zapomněly (nikoli zapoměla, zapoměli, zapoměly).

  • Nedokážu pochopit, jak je možné, že jsi na to zapomněl.
  • Pil, aby zapomněl.
  • Zapomněl jsem heslo. (nikoli zapoměl jsem heslo)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zapomněl, nikoli zapoměl (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou