Oba tyto výrazy mají jiný význam a nelze je zaměňovat.

Slovo „zasloužený“ znamená „po zásluze získaný“, a označuje tedy něco, co bylo vydobyto odpovídajícím úsilím. Tento přívlastek tedy logicky nemůže popisovat žádného člověka, naopak spíše odměnu, kterou člověk získává:
  • Pekáč buchet byl zaslouženou odměnou za celodenní dřinu.
  • Příští měsíc odchází do zaslouženého důchodu.
Naopak „zasloužilý“ vždy označuje nějakou osobu, a to pochopitelně takovou, která se o něco zasloužila neboli k dané věci zásadně přispěla.
  • Je to zasloužilý lékař – zachránil v naší obci spousty životů.
Nakonec ještě dodejme, že dalším podobným výrazem je slovo „záslužný“. Jde o synonymum slova „užitečný“:
  • Její charitativní práce je opravdu záslužnou činností.
 
Zasloužený, nebo zasloužilý?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou