Definovat výše uvedená slovesa není nijak složité. Zchladit v zásadě znamená „učinit chladným“ a zchladnout pro změnu „stát se chladným“.

O něco těžší může být volba správné předpony. Jde tu o jev, kdy dokonavé sloveso (zchladitzchladnout) vyjadřuje výsledek děje popsaného základovým slovesem (chladit, chladnout). V takových případech obvykle píšeme předponu z- a nejinak je tomu i u našeho chlazení.

Z hlediska pravopisu jsou tedy náležité podoby zchladit (se)zchladnout, ne schladit (se)schladnout.

 
  • V horkých dnech je nejhorší, když se člověk nemá kde zchladit. (ne schladit)
  • Nech ten koláč trochu zchladnout, než ho budeš jíst. (ne schladnout)
Zdroj: Slovník spisovné češtinyHříchy pro šíleného korektora

 

Zchladit, zchladnout, nikoli schladit, schladnout

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou