Variantou hojně používané podřadicí spojky zda je zdali. Poměrně často se ale objevuje i nesprávná „spojovníková“ forma zda-li.

Možná některé pisatele mate určitá podobnost s jinou spojkou „-li“ používanou ve spojeních typu „můžeš-li, pomoz mi“. Jedinou správnou variantou je ale opravdu zdali, od něhož je také odvozena částice zdalipak.

  • Zeptala se ho, zdali má přijít.
  • Zdalipak už ses dneska učil?

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Zdali, nikoli zda-li

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou