Výrazy typu zkazit či zkažený patří mezi slova, u nichž se čas od času chybuje v předponě. Předpona „s-“ zpravidla naznačuje směřování dohromady (shromáždit se), shora dolů či po povrchu pryč (sklonit se) anebo zmenšení objemu, až zánik (seschnout).

Sloveso zkazit (se) do žádné z uvedených kategorií nepatří. Předpona v tomto případě vyjadřuje prostou dokonavost, a proto volíme prefix „z-“, nikoli „s-“, tedy zkazit (se), zkažený, nikoli skazit (se), skažený).

  • Zkazil jsi mi celý víkend! (nikoli skazil)

Obvyklá spojení:

  • zkazit život (nikoli skazit život)
  • zkažený člověk (nikoli skažený člověk)
  • zkažené zuby (nikoli skažené zuby)
  • zkažené maso (nikoli skažené maso)
  • zkažené potraviny (nikoli skažené potraviny)

Zdroje: Slovník spisovné češtiny, Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Zkazit, zkažený, nikoli skazit, skažený

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou