Sloveso zklamat znamená podle Slovníku současné češtiny jednak „způsobit někomu rozčarování, ztrátu iluzí“, jednak „nemít očekávaný úspěch; neosvědčit se, selhat“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že jak v tomto výrazu, tak ve všech slovech odvozených píšeme předponu „z“, nikoli „s“, tedy zklamat, zklamání nebo zklamaný, nikoli sklamat, sklamání, sklamaný.

  • Jsem vaším rozhodnutím hluboce zklamaný. (nikoli sklamaný)

Další obvyklá spojení:

  • citáty o zklamání (nikoli citáty o sklamání)
  • zklamání v lásce (nikoli sklamání v lásce)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Zklamat, zklamání, nikoli sklamat, sklamání

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou