Možná vás překvapilo, proč – na rozdíl od většiny ostatních hesel v Češtině pod lupou – nefiguruje v nadpisu tohoto příspěvku slovíčko „nikoli“.

Nuže, toto je jeden ze vzácných případů, kdy oba tvary, tedy zkontaktovatskontaktovat, jsou správně.

Nahlédnutím do Českého národního korpusu sice zjistíme, že podoba zkontaktovat v českých textech velmi výrazně převládá, ale asi s podobou skontaktovat neuděláme chybu.

  • Pořád se mi nedaří ho zkontaktovat. (i skontaktovat)

Zdroj: Internetová jazyková poradna ÚJČ AV ČR

Zkontaktovat, nebo skontaktovat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou