Slovesu zkoumat jsou ve Slovníku současné češtiny přiřazeny tři možné významy:

  • důkladně vyšetřovat; ověřovat; prověřovat
  • zrakem hodnotit; prohlížet
  • v mysli se zabývat; přemýšlet, uvažovat

Z hlediska pravopisu je podstatné, že ať už je význam v daném kontextu jakýkoli, píšeme tento výraz vždy s předponou „z-“, tedy zkoumat, nikoli skoumat. (Ale pozor, známý český hudebník se skutečně jmenuje Petr Skoumal, nikoli Zkoumal.)

  • Dlouhé minuty zkoumal jízdní řád. (nikoli skoumal)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Zkoumat, nikoli skoumat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou