Podobně jako u výchozích sloves zkusit, zkoušet platí, že ve výrazech zkouška, zkoušky píšeme vždy předponu „z“ (tedy nikoli skouška, skoušky, ale ani např. skušební).

  • Ze zkoušek mám vždycky hrůzu. (nikoli skoušek)

Další obvyklá spojení:

  • čeština – zkoušky pro cizince (nikoli čeština – skoušky pro cizince)
  • přijímací zkoušky na vysoké školy (nikoli přijímací skoušky na vysoké školy)
  • rybářské zkoušky (nikoli rybářské skoušky)
  • kapitánské zkoušky (nikoli kapitánské skoušky)
  • zkušební doba / výpověď ve zkušební době (nikoli skušební doba / výpověď ve skušební době)
  • zkušební testy autoškoly (nikoli skušební testy autoškoly)
Zkouška, zkoušky, nikoli skouška, skoušky

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou