Která z těchto variant je správně? Správné jsou obě podoby, ale nelze je zaměňovat. Mají odlišný význam.

Slovo zkroutit znamená „kroucením dostat do nepřirozené podoby nebo polohy“. Mohu tedy například někomu zkroutit ruku za zády.

Naproti tomu skroutit značí vědomé skroucení za nějakým účelem (podle slovníku „kroucením vytvořit“) – například můžeme z několika vláken skroutit provaz.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zkroutit, nebo skroutit? (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou