Podle Slovníku spisovné češtiny má výraz zkusit tři významy:

  • učinit pokus o něco (např. zkusit přeplavat řeku)
  • zkouškou se o něčem přesvědčit (např. zkusit, zda je voda dost teplá)
  • nabýt určité zkušenosti (např. hodně zkusit od spolužáků)

Z hlediska pravopisu je podstatné, že ať už je význam jakýkoli, vždy v těchto výrazech používáme předponu „z“, tedy zkusit nebo zkoušet, nikoli skusit, skoušet.

  • Chtěl jsem jenom vyzkoušet, jestli ten mixér funguje. (nikoli vyskoušet)

Další obvyklá spojení:

  • zkusit to po dobrém (nikoli skusit to po dobrém)
  • vyzkoušet si software zdarma (nikoli vyskoušet si software zdarma)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zkusit, zkoušet, nikoli skusit, skoušet

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou