Sloveso, které bychom mohli nahradit synonymy odporovat, zdráhat se, vzpírat se, se správně píše zpěčovat se, nikoli vzpěčovat se.

  • Zpěčoval se mi uvěřit. (nikoli vzpěčoval)
  • Nezpěčuj se a pojď.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Zpěčovat se, nikoli vzpěčovat se

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou