Výraz zpestřit překvapivě znamená „učinit něco pestrým, pestřejším“. V drtivé většině případů se používá v abstraktním významu, tedy vyjadřuje snahu udělat něco zajímavějším, poutavějším, atraktivnějším. Z hlediska pravopisu je nejdůležitější, že v tomto výrazu je namístě použít předponu „z“, ne „s“ (tedy zpestřit, nikoli spestřit)

  • Snažíme se zpestřit nabídku produktů a služeb. (nikoli spestřit)
  • Co kdybychom si tu rutinu trochu zpestřili? (nikoli spestřili)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zpestřit, nikoli spestřit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou