Sloveso zpestřit je Slovníkem současné češtiny definováno jako „učinit pestrým, rozmanitým“. O zpestřování mluvíme většinou v souvislosti se snahami dodat šťávu něčemu, co samo o sobě může být nudné nebo nezajímavé.

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, že do těchto výrazů patří přepona „z-“, nikoli „s-“, tedy zpestřit (si), zpestření, nikoli spestřit (si), spestření.

  • Náš pan profesor uměl výuku zpestřit zajímavými pokusy a exkurzemi. (nikoli spestřit)
  • Dovolenou jsme si zpestřili několika výlety.

Zdroj: Slovník současné češtiny

Zpestřit, zpestření, nikoli spestřit, spestření

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou