Výraz beze zbytku (zcela, úplně) se píše jako dvě slova, nikoli tedy dohromady (bezezbytku). Liší se tím například od sousloví beze sporu, které lze psát i dohromady (bezesporu).

  • Jejich nabídku jsem využil beze zbytku. (nikoli bezezbytku)

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Beze zbytku, nikoli bezezbytku

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou