Kromě korektury českých textů vám ve spolupráci se svými externími spolupracovníky nabízíme také korektury angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Kdy se vám cizojazyčné korektury mohou hodit

  • lokalizujete své webové stránky do cizích jazyků?
  • překládáte propagační tiskoviny, katalogy, prezentace projektů a další důležité materiály, u nichž je jazyková čistota nezbytná?
Často se stává, že překladatelem není rodilý mluvčí. Nebo je překladatel zkušeným odborníkem v daném oboru, ale nemá zároveň odpovídající jazykovou průpravu, aby dokázal zaručit gramatickou a stylistickou bezchybnost.Ve všech těchto případech je korektura tím nejlepším způsobem, jak zajistit, aby vás vaše cizojazyčné texty dobře reprezentovaly.

Naši spolupracovníci a korigované jazyky

Své spolupracovníky pro cizojazyčné korektury si vybíráme opravdu pečlivě. Všichni jsou to rodilí mluvčí s vysokou jazykovou fundovaností a s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Naši stávající klienti jsou s jejich prací velice spokojení.

V současné době vám nabízíme:

  • korektury angličtiny (cena 200 Kč/NS)
  • korektury slovenštiny (cena 125 Kč/NS)
  • korektury němčiny (cena 200 Kč/NS)
Na přání jsme schopni vám zajistit i korektury v dalších jazycích. Uvedené ceny jsou platné v případě srozumitelného a kvalitně napsaného textu. V případě nutnosti extrémně rozsáhlých úprav může být cena vyšší.