Pokud vy nebo vaši zaměstnanci často komunikujete s klienty v písemné formě nebo vytváříte různé texty, určitě přitom chcete působit tím nejlepším dojmem. Asi s námi budete souhlasit, že k tomu patří to, aby takové texty neobsahovaly triviální chyby a měly celkově vysokou úroveň.

Těžko ale můžete po svých pracovnících chtít, aby každý e-mail psali se slovníkem v ruce. Máme pro vás řešení.

 

Rychlokurz češtiny – praktické využití jazyka

Rádi ve vaší firmě uspořádáme rychlý kurz, který pomůže účastníkům rapidně zvýšit kvalitu psaného projevu.
 • Eliminace nejčastějších chyb
 • Zaměření na praxi, nikoli teorii
 • Interakce s publikem, možnost dotazů
V rámci kurzu se probírají mj. zásady psaní oficiální korespondence, základy typografie a využívání nástrojů MS Word. Délku kurzu lze přizpůsobit vašim potřebám (zpravidla 3–6 hodin).

Jak náš kurz hodnotí ti, kdo se jich účastnili? Přečtěte si zde.

Vyžádejte si nezávazně bližší informace.

 

Kurz „plain language“

Přechod na „plain language“ (jednoduchý jazyk) je ve firmách i institucích trendem současnosti. Jako první se objevil v USA v rámci snahy „polidštit“ právnické texty tak, aby jim běžní občané snadno rozuměli.

Stále více sílí hlasy, které volají po jednodušším, přístupnějším vyjadřování v oficiální komunikaci. Ukazuje se, že když firma umí komunikovat ve svých propagačních materiálech, na webových stránkách nebo v korespondenci s klienty tak, aby byly texty jasně a snadno pochopitelné, přináší to užitek jak firmě, tak klientům.

V rámci kurzu, který může podle vašich potřeb a přání trvat od 1,5 do 3 hodin, naučíme vaše pracovníky:
 • Vyhýbat se umělému „business newspeak“
 • Dokázat vyjádřit myšlenku jasně a přirozeně
 • Vyjadřovat se v písemné komunikaci tak, aby to čtenáře vedlo k požadované reakci
Tento kurz připravujeme vždy na míru. Zpravidla si vyžádáme ukázky stávajících textů ve vaší firmě, díky čemuž zacílíme obsah kurzu přesně na vaše potřeby.

Vyžádejte si nezávazně bližší informace.

 

Poutavé přednášky ze světa jazyků

Pro veřejné instituce typu knihoven, pro vzdělávací organizace nebo jako součást různých akcí pořádáme poutavé přednášky na rozličná témata ze světa jazyků. Délka i obsah takové přednášky jsou na dohodě.

Nejde o nudný výklad plný odborné terminologie! Posluchače pobaví zajímavé kuriozity, odhalí nečekané souvislosti v češtině a její historii a zeptají se na všechno, co je zajímá.

A co všechno se na našich přednáškách dozvíte?
 • kde se vzaly všechny ty různé jazyky
 • v čem je čeština jedinečná a zvláštní
 • proč se pořád vyvíjí
 • jak vznikají nářečí
 • proč k nám tak snadno proniká angličtina
 • a mnoho dalšího
Vyžádejte si nezávazně bližší informace.