Proofreading.cz včera a dnes

Webové stránky Proofreading.cz ožily v září roku 2004. Na svědomí to mělo korektorské duo manželů Dalibora a Anny Behúnových, kteří se rozhodli nabídnout své služby spočívající v léčbě neduhů česky psaných textů široké veřejnosti.

V listopadu 2006 rozšířil rodinný tým i Petr Behún a činnost Proofreading.cz se více rozšířila i na copywriting a publikování vlastních textů.

Od června 2009 omezili Dalibor a Anna svou roli na autory textů a jejich podíl na komerčních službách převzala zkušená korektorka Alena Žitníková.

V současnosti se tedy o klienty Proofreading.cz starají Alena Žitníková a Petr Behún, kteří využívají pomoci osvědčených externích spolupracovníků.

 

Alena Žitníková – korektorka

První zkušenosti s korekturami začala sbírat už na samizdatových textech. Od roku 2008 působí na volné noze a v Proofreading.cz má nyní na starosti péči o většinu dlouhodobých klientů.e-mail: azitnikova@proofreading.cz
 

Petr Behún – korektor, copywriter, lektor

Na poli jazykovědy působí od roku 2004. Kromě jazykových korektur má zkušenosti také s překlady z angličtiny a s tvorbou obchodně účinných textů. Je lektorem pravopisných kurzů a autorem populárně naučných přednášek.e-mail: pbehun@proofreading.cz
 

Dalibor Behún – autor, lektor

Jako překladatel a korektor pracuje nepřetržitě od roku 2001. Na činnosti Proofreading.cz se podílí jako autor řady publikovaných textů a jako lektor jazykových kurzů. Jeho soukromou prezentaci najdete na stránkách Šílený korektor.
 

Externí spolupracovníci

Vzhledem k rostoucímu objemu zakázek jsme velmi vděčni za ochotnou pomoc našich externích spolupracovníků. V současné době k nim patří:

Adéla Sobičková – korektorka

Mgr. Jakub Machura – korektor