Význam tohoto zřídka používaného spojení je „být schopen, dokázat“. Píšeme „být s to“, jedná se totiž o spojení se čtvrtým, nikoli s druhým pádem.

  • Nebyl s to postarat se o vlastní dítě. (nikoli nebyl z to)

Zdroje: Stručná mluvnice česká, strana 140 (FORTUNA, 2002)

Být s to, nikoli být z to

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou