Skloňování číslovek dva, oba je v některých pádech poměrně specifické, a proto se v něm čas od času chybuje. Mnohdy se místo správných tvarů dvěma, dvou objevují chybné varianty dvěmi, dvoum, dvouch.

Kompletní skloňování vypadá takto:

 • 1. p. – dva, oba
 • 2. p. – dvou, obou (nikoli dvouch, obouch)
 • 3. p. – dvěma, oběma (nikoli dvoum, oboum)
 • 4. p. – dva, oba
 • 5. p. – dva, oba
 • 6. p. – dvou, obou (nikoli dvouch, obouch)
 • 7. p. – dvěma, oběma (nikoli dvěmi, oběmi)

Příklady:

 • Přišel na večírek v doprovodu svých dvou dcer. (ne dvouch)
 • Zavolal svým dvěma kamarádům. (ne dvoum)
 • Odcházel s posledními dvěma korunami v kapse. (ne dvěmi)

Zdroje:

 • Slovník spisovné češtiny
Dva, oba – skloňování

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou