Tyto dva výrazy, ač velmi podobné, mají odlišný význam a nelze je zaměňovat. Zatímco „fatalistický“ se váže k fatalismu, tedy k víře v neodvratný osud, slovo fatální znamená definitivní, končící smrtí (neboli osudný, odtud velká podoba obou slov).

  • fatalistický přístup k životu. (Tj. věří, že vše je předurčeno, a podle toho žije.)
  • Jeho zranění žel měla fatální následky. (Tj. zemřel.)

Zdroje:

  • Slovník cizích slov
  • Slovník spisovné češtiny
Fatalistický versus fatální

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou