Výraz kromě může být ve větě přítomen jako příslovce nebo předložka se 2. pádem. Zjednodušeně řečeno, má buď význam „mimo“ (např. „pozvali všechny kromě mě“), nebo „vedle“ (např. „kromě mě přišel ještě Jarda a Pavel“).

Z hlediska pravopisu ještě stojí za to připomenout, že správná podoba tohoto slova je kromě, nikoli kromně.

Pojednání o rozdílu mezi „kromě“ a „mimo“ najdete v příspěvku Kromě čeho, ale mimo co.

  • Kromě běžných zájezdů nabízíme i pobyty na míru. (nikoli kromně)
  • Máme otevřeno každý všední den kromě středy.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Kromě, nikoli kromně

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou