Sloveso míchat má podle *Slovníku spisovné češtiny hned čtyři významy: 1. kroužením uvádět v pohyb, promíchávat (např. kávu); 2. směšovat, mísit (např. cement s pískem); 3. zaměňovat, směšovat (např. dva různé pojmy) a 4. měnit pořadí, seskupení, promíchávat (např. míchat karty).

Příbuzné slovo míchačka označuje podle stejného slovníku (nikterak překvapivě) „míchací stroj“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v obou těchto slovech i ve všech slovech příbuzných píšeme po „m“ měkké „i“, tedy míchat, míchačka, ne mýchat, mýchačka.

  • Mohl bys tentokrát ty karty pořádně zamíchat? (nikoli zamýchat)
  • Včera jsem celý den strávil u míchačky. (nikoli mýchačky)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Míchat, míchačka, nikoli mýchat, mýchačka

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou