Knižní výraz myriáda, znamenající a) deset tisíc; b) nesčíslné množství, se v soudobé češtině vyskytne spíš výjimečně. V každém případě se ale toto slovo píše (na rozdíl od podobně znějící „miliardy“) s ypsilon, tedy myriáda, nikoli miriáda.

  • Na obloze se rozzářily myriády hvězd.

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Myriáda, nikoli miriáda

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou