Velmi stručně řečeno, jazykově v pořádku jsou obě varianty – odteďod teď.

Je pravda, že podle Slovníku spisovné češtiny se spojení od teď (na rozdíl od podobných výrazů typu odsud nebo odkdy) píše zvlášť (tedy od teď, ne odteď).

Vývoj ovšem nelze zastavit, a jak odhalují korpusová data, v praxi dnes poměrně výrazně převládá varianta odteď.

Na to zareagoval i Ústav pro jazyk český, který ve své příručce uvádí jako přípustné obě varianty. Ať se tedy rozhodnete pro kteroukoli podobu, neuděláte chybu.

  • Odteď (i odteď) už nechci slyšet ani slovo.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Od teď, nebo odteď?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou