Zatímco v infinitivním tvaru slovesa ozvat se v podstatě není možné z jazykového hlediska cokoli zkazit, občas se chyby objevují ve tvaru rozkazovacího způsobu 1. os. j. č., tedy ozvi se. Varianta s koncovkou -y, tedy ozvy se, je nesprávně.

  • Až přijedeš, tak se prosím ozvi. (nikoli ozvy)
  • Ozvi se mi a něco domluvíme.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Ozvi se, nikoli ozvy se (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou