Slovo antedatovat znamená „opatřit, opatřovat (listinu a podobně) dřívějším datem, než je skutečný den vystavení“, doslova něco jako „předdatovat“. Je zde tedy na místě použít předložku ante- (před-), nikoli anti- (proti-).

Zdroje:

Antedatovat, nikoli antidatovat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou