Podstatné jméno slovesné odvozené od slovesa „brzdit“ má podobu brzdění, nikoli brždění.

  • Schopnost správného brzdění je jednou z nejdůležitějších dovedností při jízdě na in-line bruslích. (nikoli brždění)
  • S autem jsem spokojen, jenom mám trochu potíže s brzděním (nikoli bržděním)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Brzdění, nikoli brždění

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou