Podobně jako v případě slov album, centrum či spektrum se i ve skloňování slova datum často chybuje, a to jak v množném, tak v jednotném čísle. Důležité je, že při skloňování se odsouvá koncové „-um“ (s výjimkou 1., 4. a 5. pádu jednotného čísla) a slovo se skloňuje podle vzoru město.

Tato zásada platí bez ohledu na to, zda se jedná o kalendářní data, nebo např. o data počítačová.

Příklady:

 • Všimněte si prosím data výroby. (nikoli datumu)
 • Antedatovat znamená opatřit dřívějším datem. (nikoli datumem)

Další obvyklá spojení:

 • data v angličtině (nikoli datumy v angličtině)
 • výpočet data porodu (nikoli výpočet datumu porodu)
 • psaní data (nikoli psaní datumu)

Kompletní skloňování:

Číslo jednotné (singulár):

 • 1. p. – datum
 • 2. p. – data
 • 3. p. – datu
 • 4. p. – datum
 • 5. p. – datum
 • 6. p. – datu
 • 7. p. – datem

Číslo množné (plurál):

 • 1. p. – data
 • 2. p. – dat
 • 3. p. – datům
 • 4. p. – data
 • 5. p. – data
 • 6. p. – datech
 • 7. p. – daty

Zdroje:

Data (o datech), nikoli datumy (o datumech)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou