Jde o jeden z mála výrazů, které se objevují častěji v chybné než ve správné podobě.

Slovo exspirace je tvořeno latinskou předponou „ex-“ a slovesem „spiro“ (dýchat). Znamená jednak „výdech“ (opak „inspirace“ – vdech) a jednak „dobu účinnosti léčebného prostředku“.

Vzhledem k původu slova je pravopisně v pořádku podoba exspirace, nikoli expirace. Tolerovaná je však zkratka EXP, která již „ve zvyk přišla“.

  • K exspiraci léku dojde příští měsíc. (nikoli k expiraci)

Další obvyklá spojení:

  • exspirace domény (nikoli expirace domény)
  • pojem exspirace (nikoli pojem expirace)
  • datum exspirace (nikoli datum expirace)
  • co je to exspirace (nikoli co je to expirace)

Zdroje:

  • Akademický slovník cizích slov
  • Pravidla českého pravopisu
Exspirace, nikoli expirace

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou