Výraz expertiza (znalecký posudek, znalecké osvědčení) píšeme v češtině s krátkým měkkým „i“, tedy expertiza, nikoli expertíza ani expertýza.

  • Požádali jsme o vypracování právní expertizy.

Zdroje:

  • Velký slovník cizích slov
Expertiza, nikoli expertíza ani expertýza

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou