Přídavné jméno hbitý je definováno jako „rychlý, čilý, mrštný“. Může se vztahovat jak k osobám („hbitý mladík“), tak k abstraktním pojmům („hbitá odpověď“).

Z hlediska pravopisu jen připomeňme, že v tomto výrazu píšeme po „b“ měkké „i“, tedy hbitý, nikoli hbytý. Totéž pochopitelně platí i o podstatném jménu hbitost (nikoli hbytost).

  • Pozorovali jsme ženu u tkalcovského stavu a obdivovali její hbité pohyby. (nikoli hbyté pohyby)

Další obvyklá spojení:

  • hbitý člověk (nikoli hbytý člověk)
  • hbitý kůň (nikoli hbytý kůň)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Hbitý, nikoli hbytý (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou