V případě Kapského Města platí co do pravopisu stejná zásada jako u ostatních víceslovných názvů měst, obcí, čtvrtí apod. Zjednodušeně řečeno, všechna počáteční písmena se píšou s velkým písmenem – tedy Kapské Město, nikoli Kapské město.

  • Kapské Město je administrativním hlavním městem Jihoafrické republiky.

Zdroj: Pravidla českého pravopisu, viz též Hříchy pro šíleného korektora – psaní velkých písmen

Kapské Město, nikoli Kapské město

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou