Výraz krize může označovat část dramatu, v níž vrcholí dějový konflikt, ale zejména se používá k označení svízelné, náročné situace.

Z hlediska pravopisu připomeňme, že v tomto slově, stejně jako ve výrazech příbuzných, píšeme měkké „i“, tedy krize, kritický, nikoli kryze, krytický.

  • Jejich manželství prochází dlouhodobou krizí. (nikoli kryzí)

Další obvyklá spojení:

  • finanční krize (nikoli finanční kryze)
  • hospodářská krize (nikoli hospodářská kryze)
  • ekonomická krize (nikoli ekonomická kryze)
  • manželská krize (nikoli manželská kryze)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Krize, nikoli kryze

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou