Tento výraz můžeme psát oběma způsoby.

  • Miluji tě nadevšecko. / Miluji tě nade všecko.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Nadevšecko, nebo nade všecko?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou