Výrazem online (či on-line) je označován stav, kdy je nějaký předmět „přímo aktuálně propojený (s řídicím systémem)“, respektive „aktuálně přístupný na Internetu, využívající Internet“. (Slovník současné češtiny)

Právě ve spojitosti s internetem se výrazy online/on-line využívají nejčastěji. Velmi stručně by se tedy tyto termíny daly definovat jako „dostupný na internetu“ (viz např. „časopisy online/on-line“, „online/on-line hry“ apod.).

Z hlediska pravopisu je důležité připomenout, že v češtině jsou náležité podoby „nepočeštěné“, tedy online či on-line, nikoli onlajn či onlain. Stejný princip platí i u antonym offline/off-line (nikoli offlain ani offlajn).

Je „správnější“ online, nebo on-line

Slovník současné češtinyVelký slovník cizích slov uvádějí obě podoby jako rovnocenné. Z Českého národního korpusu vyplývá, že přibližně v poměru 2 ku 1 převládají „spojovníkové varianty“, tedy on-line, respektive off-line.

Přesto můžeme bez obav používat jak variantu se spojovníkem, tak bez něj.

  • Jsem skoro pořád on-line. (či online, nikoli onlain, onlajn)

Další obvyklá spojení:

  • online TV či on-line TV (nikoli onlain TV, onlajn TV)
  • online kamery či on-line kamery (nikoli onlain kamery, onlajn kamery)
  • online hry zdarma či on-line hry zdarma (nikoli onlain hry zdarma, onlajn hry zdarma)
  • pojištění online či pojištění on-line (nikoli pojištění onlain, pojištění onlajn)
  • online filmy či on-line filmy (nikoli onlain filmy, onlajn filmy)
  • online rádio či on-line rádio (nikoli onlain rádio, onlajn rádio)
  • online televize či on-line televize (nikoli onlain televize, onlajn televize)
  • online hokej/fotbal či on-line hokej/fotbal (nikoli onlain hokej/fotbal, onlajn hokej/fotbal)
  • online pohádky či on-line pohádky (nikoli onlain pohádky, onlajn pohádky)

Zdroje: Slovník současné češtiny, Velký slovník cizích slov, Český národní korpus

On-line či online, nikoli onlain ani onlajn

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou