Je poměrně dobře známo, že u těchto slov se (pokud mluvíme o těle) v 7. pádě množného čísla píše: rukama, nohama, očima, ušima. NIKOLI rukami, nohami, atd. Totéž platí u zdrobnělin těchto slov.

 • Dítě kolem sebe kopalo nohama a rozhazovalo ručičkama.
 • Osel zastříhal ušima.

Ale pozor! Toto pravidlo neplatí v případě, že tyto výrazy neoznačují orgány těla, ale předměty. Myslíme tím ucha hrnce (7. pád uchy), oka rybářské sítě nebo oka na punčoše (7. pád oky) nebo nohy stolu a ručičky hodinek (7. pád nohami, resp. ručičkami).

 • Ztloukl ho nohami stolu.

V případě slov „ruce“ a „nohy“ vznikají nejasnosti i u jiných pádů. Zde je daný pravopis:

Ruka:

 • 2. pád mn. č.: rukou
 • 6. pád mn. č.: rukou i rukách

Noha:

 • 2. pád mn. č.: nohounoh
 • 6. pád mn. č.: nohounohách

K tomu ještě poslední poznámka: Tam, kde jsou uvedeny dvě varianty, je možné použít obě pouze u tělesných orgánů. Pokud mluvíme o předmětech (např. nohách stolu), je třeba použít vždy druhou variantu.

 • Stál u noh židle. (Nikoli u nohou židle)
 • Vyprávěl o vyřezávaných nohách židle. (Nikoli o nohou židle)
 • Ale: Stál na vlastních noháchnohou.

Zdroje:

 • Stručná mluvnice česká, strany 54 a 55 (FORTUNA, 2002)
Orgány (ruce, nohy, oči, uši)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou