Knižní výraz oslyšet má význam „nevyhovět něčí žádosti, odmítnout“. Někdy se však chybně používá ve významu přesně opačném (tedy vyslyšet) – vznikají tak věty typu: Tak lákavou nabídku jsem nemohl neoslyšet. Správné použití výrazu oslyšet je naznačeno například v následujících větách:

  • Tak lákavou nabídku jsem nemohl oslyšet.
  • Vláda naši žádost o dotaci naštěstí neoslyšela.

Zdroje:

  • Slovník spisovného jazyka českého
Oslyšet (význam nevyslyšet)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou