U sloves patřících ke vzoru maže 1. slovesné třídy možná znejistíme při vytváření 1. osoby jednotného čísla a 3. osoby čísla množného.

Jedním z takových sloves je slovo psát. Je lepší uvádět, že něco napíši, nebo napíšu, případně že to oni napíší, nebo napíšou?

Současné slovníky i jazyková poradna ÚJČ AV ČR se jednoznačně přiklánějí k tvarům píšu/píšou. Varianta píši/píší je hodnocena jako knižní.

  • Určitě ti napíšu dopis.
  • Už o tom píšou ve všech novinách.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny (SSČ)
  • Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Píšu, píšou (spíše než píši, píší)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou