Výraz plakát se využívá především jako označení pro vyvěšené nebo vylepené veřejné oznámení. Kromě toho se ale s plakáty setkáváme i ve smyslu velkoformátového vyobrazení nějaké celebrity, či třeba přírodní scenérie.

Z hlediska pravopisu je důležité, že ve slově plakát píšeme „k“, nikoli „g“, tedy plakát/plakáty, nikoli plagát/plagáty. Odvozené přídavné jméno je plakátový (ne plagátový).

  • V našem obchodě si můžete vybrat s pestré palety plakátů s nejrůznější tematikou. (nikoli plagátů)
  • Plakáty jsou oblíbené zejména u teenagerů. (nikoli plagáty)

Další obvyklá spojení:

  • plakáty obrazů (nikoli plagáty obrazů)
  • plakáty na zeď (nikoli plagáty na zeď)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Plakát, nikoli plagát

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou