Příslovce pořád, které má význam „stále, neustále“, běžně používáme nejen v mluveném, ale i psaném projevu. Přesto občas někdo zaváhá, zda se píše pořád, nebo pořát – a někdy nakonec zvolí nesprávnou variantu.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na konci „d“, nikoli „t“, tedy pořád, nikoli pořát.

  • Vadí mi, že mluví pořád jenom o sobě. (nikoli pořát)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Pořád, nikoli pořát

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou