Údaje o rozsahu píšeme vždy s půlčtverčíkovou pomlčkou (–) a bez mezer. Zápisy používající spojovník či mezery jsou tedy nesprávné.

Příklady:

Špatně:

 • V letech 2000 - 2002 jsem pracoval u firmy XY.
 • V letech 2000-2002 jsem pracoval u firmy XY.
 • V letech 2000 – 2002 jsem pracoval u firmy XY.

Správně:

 • V letech 2000–2002 jsem pracoval u firmy XY.

Pomlčka ve Wordu a na internetu

MS Word:

 • Ctrl + minus (na numerické klávesnici)
 • nebo Alt + 0150
 • nebo Alt + 8211

HTML:

 • entita –

Rozsah na konci řádku (správné dělení)

Rozsahová pomlčka nesmí stát na začátku ani na konci řádku. V případě, že tak sazba vychází, je nutné nahradit pomlčku např. výrazem „až“.

Špatně:

 • V letech 2000–

2002 jsem pracoval u firmy XY.

Správně:

 • V letech

2000–2002 jsem pracoval u firmy XY.

 • V letech 2000 až

2002 jsem pracoval u firmy XY.

Zdroje:

P. Kočička, F. Blažek: Praktická typografie (Computer Press, Brno 2004), str. 55

Rozsah (od–do)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou