Přestože v základním tvaru slovesa rozumět se žádné „n“ nevyskytuje, u příbuzného přídavného jména je situace jiná. Písmeno „n“, které se objevuje ve výrazu rozumný je zachováno i ve druhém a třetím stupni. Píšeme tedy rozumný, rozumnější, nejrozumnější, nikoli rozumější, nejrozumější.

  • Byl to jeden z nejrozumnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. (nikoli nejrozumějších)
  • Doufám, že najdeme nějaké rozumnější řešení. (nikoli rozumější)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Rozumnější, nikoli rozumější (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou