Široce používané sloveso skončit může mít podle Slovníku spisovné češtiny hned pět významů:

  • ukončit, zakončit (například „skončit přípravy“)
  • dostat se do něčeho nepříjemného (například „skončit v kriminále“)
  • zemřít
  • dospět k nějakému výsledku („skončil na čtvrtém místě“)
  • skoncovat („s tebou jsem skončil“)

Z hlediska pravopisu je důležitá otázka: Píše se skončit, nebo zkončit? Odpověď zní, že toto sloveso píšeme s předponou „s“, tedy skončit, nikoli zkončit. Použití předpony „s“ je v tomto případě dáno ustálenými zvyklostmi.

  • Náš reprezentant skončil na skvělém druhém místě. (nikoli zkončil)
  • Skončili jsme, jasná zpráva. (nikoli zkončili jsme)
  • Ty jednou fakticky skončíš v base. (nikoli zkončíš)
  • S tebou jsem, kamaráde, skončil. (nikoli zkončil)

Zdroje: Slovník spisovné češtiny, viz též Hříchy pro šíleného korektora – s a z v předložkách a předponách

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Skončit, nikoli zkončit (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou