Škodní událost je termín běžný v pojišťovnictví. Označuje se tak událost, při které vznikla nějaká škoda (ať už věcná, finanční nebo újma na zdraví) a která by mohla být základem pro vyplacení pojistného plnění. Lze tedy říct, že škodní událost může být posléze kvalifikována jako pojistná událost.

Z hlediska pravopisu je důležité, že na rozdíl od zvěře, která dělá vrásky na čele myslivcům, neoznačujeme tyto události jako škodné, ale jako škodní. Píšeme tedy škodná zvěř, ale škodní událost (nikoli škodná událost).

  • Rád bych vaší pojišťovně nahlásil škodní událost. (nikoli škodnou událost)

Další obvyklá spojení:

  • pojišťovna Allianz – škodní událost (nikoli pojišťovna Allianz – škodná událost)
  • oznámení škodní události (nikoli oznámení škodné události)
  • hlášení škodní události (nikoli hlášení škodné události)
  • protokol o škodní události (nikoli protokol o škodné události)
  • zápis o škodní události (nikoli zápis o škodné události)
  • škodní událost z povinného ručení (nikoli škodná událost z povinného ručení)

Zdroj: Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Škodní událost, nikoli škodná událost

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou