Standardní tance jsou tance vyznačující se uzavřeným párovým držením a v porovnání s latinskoamerickými tanci také konzervativnějším oblečením (pánové nosí frak, dámy dlouhé šaty). Soutěžními standardními tanci jsou waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep.

Z hlediska pravopisu jenom připomeňme, že ve slově „standardní“ píšeme „d“, nikoli „t“, tedy standardní tance, nikoli standartní tance. Obecnější pojednání najdete pod heslem Standard, nikoli standart.

  • Přihlaste se do naší taneční školy a osvojte si základy standardních tanců. (nikoli standartních tanců)

Další obvyklá spojení:

  • šaty na standardní tance (nikoli šaty na standartní tance)
  • standardní rozměry oken (nikoli standartní rozměry oken)
  • standardní klasifikace produkce (nikoli standartní klasifikace produkce)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Wikipedie, heslo Taneční sport

Standardní tance, nikoli standartní tance

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou