Výraz svatba je Slovníkem současné češtiny definován jako „souhrn obřadů a úkonů provázejících vstup do manželství“. Přestože tradiční pohled na partnerské vztahy se čím dál víc vytrácí, svatba je pro mnoho lidí stále důležitým momentem jejich života – událostí radostnou a často zároveň notně stresující. 😉

Pokud se ale zaměříme výhradně na pravopis, nabízí se otázka: Píše se svatba, nebo svadba? Pokud vás tato otázka při psaní napadla, vězte, že se v tomto výrazu píše „t“, nikoli „d“, tedy svatba, nikoli svadba. Pokud bychom váhali, může nám pomoci odvozené přídavné jméno – přirozeně spíš řekneme např. svatební šaty než svadební šaty.

  • Organizaci svatby mnozí svěřují specializovaným agenturám. (nikoli svadby)

Další obvyklá spojení:

  • zlatá svatba (nikoli zlatá svadba)
  • stříbrná svatba (nikoli stříbrná svadba)
  • diamantová svatba (nikoli diamantová svadba)
  • svatba – hry (nikoli svadba – hry)
  • svatba s cizincem (nikoli svadba s cizincem)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Svatba, nikoli svadba

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou