Při psaní přídavného jména označujícího jev, který se týká určitého konkrétního místa, můžeme zaváhat: Píše se správně tamější, nebo tamnější?

Jak už vyplývá z nadpisu tohoto příspěvku, pravopisně „korektní“ je tvar tamější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova „tamní“, ale o slovo přímo odvozené od výrazu „tam“.

  • Při cestě do Španělska jsme se seznámili i s tamější kulturou. (nikoli tamnější)

Další obvyklá spojení:

  • tamější vláda (nikoli tamnější vláda)
  • tamější obyvatelé (nikoli tamnější obyvatelé)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Tamější, nikoli tamnější (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou