Označí-li nás někdo za osobu sympatickou, většina z nás se asi neurazí. Sympatický člověk budí sympatie, je tedy snadné mít k němu „kladný citový poměr“, když se přidržíme slovníkové definice.

Z hlediska pravopisu je podstatné, že v tomto slově (pocházejícím z řečtiny) píšeme po „s“ tvrdé „y“, tedy sympatie, sympatický, sympatická, nikoli simpatie, simpatický, simpatická.

  • Už na první pohled mi byl ten chlapík sympatický. (nikoli simpatický)

Další obvyklá spojení:

  • Miss Sympatie (nikoli Miss Simpatie)
  • sympatický muž (nikoli simpatický muž)
  • sympatická žena (nikoli simpatická žena)
  • sympatický nervový systém (nikoli simpatický nervový systém)

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého

Sympatický, nikoli simpatický

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou