Příslovce upřímně (poněkud zprofanované jistým známým politickým sloganem) lze definovat jako „otevřeně, bez přetvářky, srdečně“ a objevuje se ve spojeních typu „upřímně se zasmát“, „upřímně řečeno“ a podobně.

Z hlediska pravopisu je důležité, že na konci slova píšeme „-mně“, nikoli „-mě“, tedy upřímně, nikoli upřímě. Pokud váháme, můžeme si vypomoci příbuzným přídavným jménem, které zní upřímný", ne upřímý.

  • Upřímně řečeno, příliš si od toho neslibujeme. (nikoli upřímě řečeno)
  • Je mi tě upřímně líto. (nikoli upřímě líto)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Upřímně, nikoli upřímě

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou